REKLAMA

Jak Zawierać Dobre Umowy w Transporcie i Spedycji?

Rozpoczęcie:Poniedziałek, 23 października 2017 r.
Miejsce:Poznań, Hotel Mercure Centrum**** , ul. Roosevelta 20
Województwo:wielkopolskie
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053 lub adresem e-mail: atl(at)atl.edu.pl

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom::

- wskazanie procedur zawierania różnego typu umów przewozowych i spedycyjnych z wykorzystaniem nowych możliwości prawnych i zwyczajowych; nabycie umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy zawieraniu umów,
- zwiększenie skuteczności reklamacji zgłaszanych wobec przewoźników i spedytorów,
- wykorzystanie możliwości prawnych i zwyczajowych uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. JAKIE PRAWA ZLECENIODAWCY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ W UMOWIE TRANSPORTOWEJ, A JAKIE W SPEDYCYJNEJ?

- Czy w transporcie i spedycji należy posługiwać się wyłącznie zleceniem?
- Które ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika nie będą skuteczne pomimo uwzględnienia ich w umowie?

2. JAK ZAWIERAĆ UMOWY RAMOWE O OBSŁUGĘ TRANSPORTOWĄ?

- Kiedy umowy należy rozszerzyć o specjalny interes w przewozie towaru?

3. JAK ZABEZPIECZYĆ INTERESY STRON W UMOWACH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM?

- Czy list przewozowy CMR jest potwierdzeniem warunków umowy?
- W jakich przypadkach ogólne warunki przewozu nie będą miały zastosowania?

4. JAK ZAWIERAĆ UMOWY Z POSZANOWANIEM RÓWNOŚCI STRON W TRANSPORCIE KOLEJOWYM?

- Czy można wpływać na zakres odpowiedzialności przewoźnika kolejowego?
- Kiedy Konwencja COTIF/CIM nie będzie miała zastosowania do umowy?
- W jaki sposób ukształtować umowę dzierżawy wagonów i cystern?

5. JAK ZAWIERAĆ UMOWY Z AGENTAMI I ARMATORAMI W TRANSPORCIE MORSKIM?

- Czy potwierdzeniem umowy jest konosament czy nota bukingowa?
- Kiedy przewoźnik nie musi dotrzymać terminu załadunku?
- Czy można zabezpieczyć się przed tzw. „rolowaniem kontenera”?
- Kiedy agent musi potwierdzić datę załadunku?
- Kogo obciążają koszty sztauerki?
- Jak wykorzystać Konwencję RHV?
- Co zmieniło się w ramach nowych Rotterdam Rules?
- Jakie specyficzne postanowienia powinny zawierać umowy czarterowe?

6. JAK ZAWIERAĆ UMOWY ZAPEWNIAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W TRANSPORCIE LOTNICZYM?

- Czy zastosowanie będzie miała Konwencja warszawska czy Konwencja montrealska?
- Na czym polega specyfika ubezpieczenia w transporcie lotniczym?

7. JAK ZAWIERAĆ DOBRE UMOWY ZE SPEDYTOREM?

- Co zmienia się w umowie, gdy spedytor świadczy usługi transportowe?
- Kiedy mają zastosowanie do umowy OPWS?
- Czy spedytor może zwolnić się od odpowiedzialności za innych spedytorów i przewoźników?
- W jaki sposób uwzględnia się odpowiedzialność spedytora za szkody, a w jaki sposób za utracone korzyści?
- Czy istnieje konieczność ustalenia dodatkowego ubezpieczenia w umowie poza OCP?

8. JAK WPŁYWAJĄ NA UMOWY TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE POSTANOWIENIA ZWYCZAJÓW W ZAKRESIE BAZY DOSTAWY?

ANALIZA PRZYPADKÓW (CASE STUDY):

- praktyczna analiza procesu zawierania umów w transporcie na przykładach,
- przygotowanie argumentów prawnych do negocjowania warunków umowy transportowej.

DODATKOWO:

- Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
- Konsultacje z trenerem po szkoleniu przez Internet.
- Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.


OPIS SZKOLENIA:
Realizacja każdego przewozu może doprowadzić do powstania roszczeń wobec przewoźnika. Kwestia reklamacji jest jedną z trudniejszych podczas współpracy z przewoźnikiem. Problem ten rozważa zarówno wysyłający, jak i przewoźnik. Kierowca podpisując dokument CMR stwierdza, że otrzymał towar we właściwym stanie i we właściwej ilości. W praktyce może być różnie. Czasami towar uszkodzi przewoźnik, ale wynika to z niewłaściwego jego załadowania lub niewystarczającego opakowania, nie zapewniającego odpowiedniej ochrony, szczególnie przed przemieszczaniem.

Problemy reklamacji w transporcie nie są zazwyczaj właściwie uregulowane w umowach, albo popadają w sprzeczność z bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami konwencji przewozowych. Strony zawsze powinny sięgać do tzw. odpowiedzialności z mocy prawa i dokonać weryfikacji warunków ogólnych, na które powołują się niejednokrotnie spedytorzy i przewoźnicy. Odpowiedzialność przewoźnika może być w poważnym stopniu ograniczona, pomimo braku jakiegokolwiek zapisu na ten temat w umowie. Powiedzmy, że wysyłający przekazuje do przewozu towar o wartości 100 tys. euro, zostaje on uszkodzony w tak poważnym stopniu, że nie nadaje się do użytku, a od przewoźnika otrzyma 3 tys. euro tytułem odszkodowania… Jaki błąd popełnił wysyłający?

Problemy pojawiają się tu na każdym kroku, przepisy ulegają zmianie, odpowiedzialność jest bardzo dotkliwa, stąd temat wydaje się szczególnie istotny. Już z powyższego przykładu można wywnioskować, że oszczędności z tej wiedzy są duże.

INFORMACJE DODATKOWE

ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10.00 – 16.00

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 790 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 990 zł. netto + 23% VAT

RABATY PRZY ZGŁOSZENIU:

- 2 OSÓB – 10%,
- 3 OSÓB – 15%,
- 4 OSÓB – 20%.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szkolenie poprowadzi: Dr hab. Wojciech Budzyński.
Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał przez ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, pracując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Prowadził negocjacje handlowe z przedstawicielami różnych kultur, na wszystkich kontynentach.

Autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016) „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.””
Organizator:ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.
Kontakt:ul. Belgradzka 14/14, 02-793 Warszawa
tel.: 22 8533523
tel. kom.: 607 573 053
fax: 22 2472183
e-mail: atl@atl.edu.pl
www: www.atl.edu.pl
Link:Więcej