Czas Pracy Kierowców

Rozpoczęcie:Wtorek, 21 listopada 2017 r.
Miejsce:Poznań, Hotel Mercure Centrum**** , ul. Roosevelta 20
Województwo:wielkopolskie
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053 lub adresem e-mail: atl(at)atl.edu.pl

PROWADZĄCY: Praktyk. Certyfikatowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (dyplom uznania od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego). Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Chorzowie.
Prowadzi szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR) oraz w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów.

CELEM SZKOLENIA JEST:

- prawidłowe wyliczanie czasu pracy kierowców,
- obsługa tachografów analogowych i cyfrowych,
- praktyczne wskazówki obsługi tachografów cyfrowych,
- odpowiedzialność kierowcy związana z obsługą i stosowaniem norm czasu pracy kierowców,
- prawa i obowiązki kierowcy, odpowiedzialność karna.


JAKIE PRZYKŁADOWE KORZYŚCI ZAPEWNI UCZESTNICTWO W SZKOLENIU::

- możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy,
- możliwość podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia się przed roszczeniami powstałymi wskutek nałożonych kar administracyjnych,
- uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
- „świadomy” udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne,
- możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych,
- okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz interpretacjami,
- możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykami.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. PRZEPISY REGULUJĄCE CZAS PRACY KIEROWCÓW?

- Rozporządzenie 561/2006, a kiedy AETR?

2. MAKSYMALNY CZAS DZIENNEGO PROWADZENIA.

- Czas przerw w jeździe – sposoby identyfikacji naruszenia a interpretacje ITD.
- Czas dziennych odpoczynków i warunki skrócenia odpoczynku.
- Dzienny okres prowadzenia a dzienne odpoczynki.

3. WARUNKI JAZDY W ZESPOLE KILKUOSOBOWYM ORAZ KONSEKWENCJE BRAKU ZAŁOGI. ODPOCZYNEK W ZAŁODZE.

4. ODPOCZYNEK NA PROMIE – WARUNKI PRZERWANIA ODPOCZYNKU.

5. CZAS PROWADZENIA W TYGODNIU I W OKRESIE DWÓCH TYGODNI.

6. REKOMPENSATA SKRÓCONEGO ODPOCZYNKU TYGODNIOWEGO.

7. PRAKTYCZNIE ĆWICZENIA DOTYCZĄCE ROZPORZĄDZENIA 561/2006.

8. TARYFIKATOR KAR I MANDATÓW.

- Przykłady naliczenia kary – sposób naliczania kar administracyjnych przez ITD.
- Odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy.

9. MAKSYMALNY CZAS PRACY ORAZ CZAS PRACY NOCNEJ.

10. WYŁĄCZENIA I ZWOLNIENIA ZE STOSOWANIA NORM UNIJNYCH I KRAJOWYCH.

11. TRANSPORT NA POTRZEBY WŁASNE, TRANSPORT NIEHANDLOWY, TRANSPORT NIEZAROBKOWY.

12. SPOSOBY I NARZĘDZIA KONTROLI CZASU PROWADZENIA, PRZERW I ODPOCZYNKÓW PRZEZ KIEROWCĘ I PRZEDSIĘBIORSTWO.

INFORMACJE DODATKOWE
ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10.00 – 17.00

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 690 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 790 zł. netto + 23% VAT

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Organizator:ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.
Kontakt:ul. Belgradzka 14/14, 02-793 Warszawa
tel.: 22 8533523
tel. kom.: 607 573 053
fax: 22 2472183
e-mail: atl@atl.edu.pl
www: www.atl.edu.pl
Link:Więcej