REKLAMA

Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych. Zmiany ADR 2017.

Rozpoczęcie:Czwartek, 26 października 2017 r.
Miejsce:Poznań, Hotel Mercure Poznań Centrum****, ul. Roosevelta 20
Województwo:wielkopolskie
PROWADZĄCY: Praktyk. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Certyfikatowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (dyplom uznania od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego). Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Chorzowie.
Prowadzi szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR) oraz w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów.

CELEM SZKOLENIA JEST:
Zapoznanie słuchaczy z zagrożeniami występującym podczas przygotowania do przewozu a następnie transportu towarów niebezpiecznych, a także z działaniami zapobiegawczymi oraz z czynnościami, które należy podjąć po wypadku, aby z zachować własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych osób i środowiska.

JAKIE PRZYKŁADOWE KORZYŚCI ZAPEWNI UCZESTNICTWO W SZKOLENIU:
- możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy,
- możliwość podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia się przed roszczeniami powstałymi wskutek nałożonych kar administracyjnych,
- uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
- „świadomy” udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne,
- możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych,
- okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz interpretacjami,
- możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykami.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. ZAGROŻENIA STWARZANE PRZEZ TOWARY NIEBEZPIECZNE.

- Informacje ogólne.
- Podstawy prawne przewozów towarów niebezpiecznych.
- Podstawowe definicje.
- Struktura Umowy ADR.
- Zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne.
- Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom.

2. WYŁĄCZENIA Z PRZEPISÓW ADR.

- Wyłączenia z przepisów ADR wynikające z charakteru operacji, z wynikające z przepisów szczególnych, wynikające z limitów ilościowych na opakowanie.
- Wyłączenia z wynikające z pakowania w wyłączonych ilościach lub z ograniczonych ilości przewożonych w jednostce transportowej.

3. KLASYFIKACJA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH.

4. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU (NADAWCA, ZAŁADOWCA, PRZEWOŹNIK, ODBIORCA).

- Opakowania.
- Definicja i wymagania stawiane opakowaniom ADR.
- Kategorie i rodzaje opakowań.
- Grupy i symbole opakowań.
- Instrukcje pakowania.
- Oznakowanie opakowań.

5. OZNAKOWANIE SZTUK PRZESYŁEK.

- Definicja sztuki przesyłki.
- Sposoby oznakowania sztuk przesyłek w poszczególnych klasach towarów niebezpiecznych.
- Nalepki ostrzegawcze i informacyjne ich rodzaje i przeznaczenie.

6. DOKUMENTY WYMAGANE W PRZEWOZACH ADR.

- Rodzaje dokumentów wymaganych w przewozach towarów niebezpiecznych.
- Dokumenty kierowcy i pojazdu.
- Dokument przewozowy i jego wypełnianie.
- Instrukcja pisemna dla kierowcy, zaświadczenie ADR o przeszkoleniu kierowcy, dokumenty tożsamości członków załogi, świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.

7. POJAZDY W PRZEWOZACH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH.

- Oznakowanie pojazdów.
- Tablice i nalepki ostrzegawcze i informacyjne.
- Oznakowanie pojazdów w przewozach w sztukach przesyłki, luzem i w cysternach.
- Wyposażenie pojazdów.
- Gaśnice i wyposażenie awaryjne.
- Konstrukcja pojazdów.

8. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY.

- Postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
- Raport powypadkowy.
- Działania ratunkowe służb ratowniczych.
- Odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna za szkody wyrządzone.

9. PODSUMOWANIE.

- Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

DODATKOWO:
- Uczestnicy otrzymują komplet obszernych materiałów do wykorzystania w praktyce + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej – płytę CD zawierającą aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, przykładowe wyroki sądów, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
- Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet).

GRUPA DOCELOWA: Wszystkie osoby odpowiedzialne za transport towarów niebezpiecznych.

CERTYFIKATY: Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem.

INFORMACJE DODATKOWE:

ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10.00 – 17.00

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 690 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe. Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 790 zł. netto + 23% VAT

RABATY PRZY ZGŁOSZENIU: 2 OSÓB – 10%, 3 OSÓB – 15%, 4 OSÓB – 20%.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Organizator:ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.
Kontakt:ul. Belgradzka 14/14, 02-793 Warszawa
tel.: 22 8533523
tel. kom.: 607 573 053
fax: 22 2472183
e-mail: atl@atl.edu.pl
www: www.atl.edu.pl
Link:Więcej