REKLAMA

MEETING SZKOLENIOWY - szkolenie kierowców z norm czasu pracy, obsługi tachografów różnej generacji (symulator)

Rozpoczęcie:Sobota, 26 sierpnia 2017 r.
Miejsce:SŁUBICE
Województwo:cała Polska
Program szkolenia

Szkolenie kierujemy do szefów firm transportowych, osób zarządzających przedsiębiorstwem, pracowników zajmujących się zagadnieniami będącymi przedmiotem szkolenia, kierowców, a także osób zamierzających podjąć działalność przewozową.


III MODUŁ - Szkolenie kierowców z czasu pracy, obsługi tachografów, zastosowania tłumaczeń zgodnych z art. 12/561/2006
1. Omówienie istotnych zmian i interpretacji przepisów.
2. Wymogi Rozporządzenia 561/2006 r.
3. Wymogi Ustawy o Czasie Pracy Kierowcy.
4. Taryfikator kar.
5. Zastosowanie art. 12/561/2006 r. (jak prawidłowo sporządzić tłumaczenie do powstałego naruszenia)
6. Interpretacje przepisów w wybranych krajach.
7. Omówienie najczęściej popełnianych błędów.
8. Ewidencji uzupełniającej czas pracy (zaświadczenia).
9. Rozporządzenie (EU) 165/2014 r.
10. Omówienie użytkowania funkcji OUT/PROM-KOLEJ.
11. Omówienie zasady „złotej minuty”.
12. Wymogi pobierania danych cyfrowych.
13. Analiza błędnych odczytów z karty kierowcy oraz tachografu.
14. Wykrywanie manipulacji tachografu cyfrowego przez ITD.
15. Wykrywanie braków w ewidencji przez ITD.
16. Wykrywanie błędów obsługi tachografu przez ITD.
17. Wpisy manualne do tachografu cyfrowego.
18. Symulacja pracy tachografu na walizce szkoleniowej.
19. Omówienie nowych generacji tachografów cyfrowych.
20. Najczęściej popełniane błędy na tachografie analogowym
21. Możliwa indywidualna konsultacja popełnionych naruszeń.

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia oraz materiały tj.
• Ściąga czasu pracy kierowcy.
• Lista przykładowych tłumaczeń w oparciu o art. 12/561/2006 r.
• Ściąga z obsługi tachografów cyfrowych.
Organizator:LONTEX
Kontakt:szkolenia@lontex.pl
32/ 215-27-97 wew. 15
508682078
www.lontex.pl
Link:Więcej