MEETING SZKOLENIOWY - Prowadzenie prawidłowej ewidencji czasu pracy kierowców zgodnie z wymogami PIP, krajów objętych minimalnym wynagrodzeniem

Rozpoczęcie:Piątek, 25 sierpnia 2017 r.
Miejsce:SŁUBICE
Województwo:cała Polska
Program szkolenia

Szkolenie kierujemy do szefów firm transportowych, osób zarządzających przedsiębiorstwem, pracowników zajmujących się zagadnieniami będącymi przedmiotem szkolenia, kierowców, a także osób zamierzających podjąć działalność przewozową.
I MODUŁ (ITD) - Prowadzenie prawidłowej ewidencji czasu pracy kierowców zgodnie
z wytycznymi Inspekcji Transportu Drogowego

1. Kompletacja oraz archiwizacja dokumentów akt osobowych wymaganych podczas kontroli w firmie.
2. Omówienie istotnych zmian i interpretacji przepisów.
3. Wymogi pobierania danych cyfrowych.
4. Analiza błędnych odczytów z karty kierowcy oraz tachografu.
5. Analiza i archiwizacja danych analogowych.
6. Analiza i archiwizacja danych cyfrowych.
7. Porównanie danych.
8. Tworzenie ewidencji uzupełniającej czas pracy.
9. Wykrywanie manipulacji tachografu cyfrowego.
10. Wykrywanie obcych kierowców.
11. Wykrywanie obcych pojazdów.
12. Wykrywanie jazdy bez karty kierowcy.
13. Wykrywanie braków w ewidencji.
14. Wykrywanie błędów obsługi tachografu.
15. Dodawanie adnotacji dotyczących popełnionych naruszeń.
16. Wpisy manualne do tachografu cyfrowego.
17. Omówienie nowych generacji tachografów cyfrowych.
18. Wprowadzenie dokumentacji mającej na celu zastosowanie art.92 Ustawy o transporcie drogowym.
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały tj.
• Ściąga czasu pracy kierowcy.
• Brakujące wzory dokumentów wewnątrzzakładowych.
• Lista przykładowych tłumaczeń w oparciu o art. 12/561/2006 r.
• Ściąga z obsługi tachografów cyfrowych.
• Dokument zawierający zakres obowiązków oraz odpowiedzialności kierowców.
Organizator:LONTEX
Kontakt:szkolenia@lontex.pl
32/ 215-27-97 wew.15
508682078
www.lontex.pl
Link:Więcej