REKLAMA

Jak Interpretować Incoterms(R) 2010 w Sporach Transportowych.

Rozpoczęcie:Piątek, 23 czerwca 2017 r.
Miejsce:Gdańsk, Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk****, ul. Heweliusza 22
Województwo:pomorskie
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053 lub adresem e-mail: atl(at)atl.edu.pl

WARSZTATY Z UWZGLĘDNIENIEM ZWYCZAJÓW COMBITERMS i AMERYKAŃSKICH RAFTD.

Uczestnicy otrzymują autorską wykładnię graficzną każdej z nowych reguł Incoterms 2010. Multimedialna prezentacja, wykorzystująca ilustrację poszczególnych czynności i problemów spornych (zdjęcia z magazynów, portów, składów, terminali kontenerowych).


Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom::

- poznanie postanowień nowych reguł handlowych Incoterms®2010 z punktu widzenia sporów transportowych,
- uzyskanie praktycznych rad na temat posługiwania się nowymi regułami przy rozwiązywaniu problemów,
- zapoznanie się z zagrożeniami, wynikającymi z innej interpretacji obowiązków stron niż w tak samo brzmiących formułach w innych wersjach,
- poznanie zasad rozwiązywania sporów odnośnie bezpieczeństwa ładunków, uszkodzeń, ubezpieczenia i innych.


PROGRAM SZKOLENIA:

- Jakimi kodami posługiwać się przy wypełnianiu dokumentów celnych i statystycznych?
- Czy termin DDU można nadal stosować?
- Dlaczego niezbędne jest przywołanie wersji i roku edycji?
- Kiedy należy sprzedającemu przypisać obowiązek załatwienia świadectwa pochodzenia w umowie?
- Kiedy w przypadku uszkodzenia towaru przez przewoźnika roszczeń dochodzi kupujący?
- Czy zawsze przy szkodzie transportowej roszczenie zgłasza zawierający umowę przewozu?
- W jakich przypadkach można liczyć na ubezpieczenie OCP, a kiedy trzeba załatwić je według ICC?
- Jakie są relacje pomiędzy Incoterms®2010 a Konwencją CMR przy przewozach samochodowych?
- Jakie dodatkowe obowiązki kupujący musi sprzedającemu przypisać przy zakupie na bazie EXW?
- W jakich sytuacjach przy FCA za załadunek odpowiada sprzedający, a w jakich kupujący?
- Kiedy sprzedający odpowiada za uszkodzenie towaru przez strony trzecie na odcinku ryzyka kupującego?
- Dlaczego kupujący nie powinien kupować na bazach CIF i CIP?
- Czy w CIF i CIP działają limity odpowiedzialności przewoźnika ujęte w Konwencjach przewozowych (CMR, COTIF/CIM, innych)?
- Kto ponosi koszty składowania towaru w terminalu przy dostawie na bazie DAT?
- Jak wygląda kwestia odpowiedzialności za uszkodzenia przy załadunku na bazie FOB w sytuacji zmiany miejsca przejścia ryzyka?
- Jak interpretować różne skróty, o które uzupełniane są terminy podstawowe?
- Czy sprzedający ma prawo domagać się pokrycia kosztów dodatkowego opakowania?
- Kiedy sprzedający odpowiada za niedotrzymanie należytej staranności, realizując dostawę na bazie nowych formuł?
- Które z Instytutowych Klauzul Towarowych (ICC) najlepiej zastosować w terminach z obowiązkowym ubezpieczeniem?
- Kiedy posługiwać się w handlu z partnerami Incoterms, a kiedy Combiterms czy RAFTD?
- Jakie czynności trzeba spełnić, aby uznano, że towar został zindywidualizowany, a jakie przy obowiązku postawienia do dyspozycji?

Analiza przypadków (case study):

- praktyczna analiza przypadków spornych, związanych z bazą dostawy,
- omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych.

DODATKOWO:

- Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
- Konsultacje z trenerem po szkoleniu przez Internet.
- Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.


OPIS SZKOLENIA:
Najnowsza wersja terminów handlowych o nazwie Incoterms®2010 została ostatecznie opublikowana jako jedna z 8 wersji, które mogą zostać użyte do interpretacji bazy dostawy w umowach handlowych, krajowych, jak i zagranicznych. Zlikwidowano w niej najlepsze bazy dostawy dla kupującego, w tym popularna bazę DDU. Zlikwidowano 4 terminy, dodano 2 nowe, zmieniono ważny punkt przejścia ryzyka w 3 terminach. Nigdy do tej pory zmiany nie były tak znaczące. W związku z powyższym powstało wiele problemów na linii sprzedający – kupujący, ale także w stosunkach każdego z tych partnerów z przewoźnikami i spedytorami. Okazało się, że jedna ze stron umowy może załatwiać transport, płacić za niego, zawierać umowę przewozu, a w sytuacji uszkodzenia lub kradzieży towaru, roszczeń wobec przewoźnika musi dochodzić drugi partner, bo on akurat ponosił w tym czasie ryzyko, które jest niezależne od ponoszenia kosztów. Stąd bazę dostawy należy negocjować aktywnie już na etapie zawierania umowy, zdając sobie sprawę z korzyści, ryzyk i kosztów, związanych z zastosowaniem określonych wariantów. Bezpieczeństwo bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.

INFORMACJE DODATKOWE:

ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10.00 – 16.00

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 890 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 1090 zł. netto + 23% VAT

RABATY PRZY ZGŁOSZENIU:

- 2 OSÓB – 10%,
- 3 OSÓB – 15%,
- 4 OSÓB – 20%.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Organizator:ATL
Kontakt:ul. Belgradzka 14/14, 02-793 Warszawa
tel.: 22 8533523 tel. kom.: 607 573 053
e-mail: atl@atl.edu.pl www: www.atl.edu.pl
Link:Więcej