VI Olimpiada Logistyczna MWSLiT

Rozpoczęcie:Wtorek, 10 stycznia 2017 r.
Zakończenie:Piątek, 31 marca 2017 r.
Miejsce:Ul. Sołtysowicka 19 B
51-168 Wrocław
Województwo:cała Polska
Ideą Olimpiady jest wyłonienie najbardziej uzdolnionych uczniów, którzy posiadają potencjał do pracy w zawodzie logistyka.

Olimpiada zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem i według określonego harmonogramu:
• I etap – wirtualny (osoby logują się na przygotowanej przez organizatora platformie),
• II etap – wirtualny (osoby logują się na przygotowanej przez organizatora platformie),
• III etap – w siedzibie MWSLiT we Wrocławiu.

Najważniejsze terminy VI Olimpiady Logistycznej MWSLiT:
• I etap – 15.11.2016 r. – 19.02.2017 r.
• II etap – 28.02.2017 r. – 26.03.2017 r.
• III etap – 31.03.2017 r.
Organizator:Międzynarodowa Wyższa Szkoła
Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Link:Więcej