Patronat etransport.pl

” ZMIANY W TRANSPORCIE W 2017r.”

Rozpoczęcie:Czwartek, 26 stycznia 2017 r. Koben
Miejsce:Warszawa, ul. Poleczki 40A, Hotel POLECZKI***
Województwo:cała Polska
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DNIA 24.11.2016r.

- skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego odnośnie ryczałtów za nocleg

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA GODZIN PRACY PRZY UMOWIE ZLECENIU OD
1 STYCZNIA 2017 R.

- minimalna stawka godzinowa
- obowiązek ewidencyjny
- obowiązek przechowywania dokumentacji
- wyłączenia
- kontrola PIP

OCHRONA DOBREJ REPUTACJI

- jak ustrzeć się przed utratą dobrej reputacji?
- postępowanie administracyjne w praktyce
- zaostrzenie kar od 01.01.2017r.
- wyniki kontroli

PŁACE MINIMALNE W EUROPIE

- co zmieniło się w Loi Macron po 01.09.2016 r
- MiLoG- czy tranzyt będzie włączony do płacy minimalnej?
- płaca minimalna- Włochy, Węgry stan obecny przepisów
- płaca minimalna- Holandia, Belgia, najnowsze informacje

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW

- kontrola PIP w zakresie legalności zatrudnienia
- kontrola PIP w zakresie wynagrodzeń za pracę
- rozkład, wymiar, system czasu pracy i długości okresów rozliczeniowych – najkorzystniejsze rozwiązania
- strategia kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie czasu pracy kierowców
- kontrola PIP w zakresie czasów jazdy, postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców
- ryczałty za nocleg - wpływ na kontrole PIP, orzeczenia sądów pracy, roszczenia pracownicze
- jak wypłacać należności z tytułu podróży służbowych kierowcy zgodnie z aktualnymi wytycznymi PIP
- możliwe scenariusze po stwierdzeniu naruszeń przez Inspektora PIP
- stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy dotyczące czasu pracy kierowców
- wytyczne w zakresie zaliczania do czasu pracy kierowcy czynności takich jak włożenie/wyjęcie karty kierowcy/wykresówki z/do tachografu oraz określenie kraju rozpoczęcia/zakończenia w tachografie cyfrowym
- po co tworzyć ewidencję czasu pracy kierowców oraz przykład poprawnej ewidencji
- harmonogramy czasu pracy dla kierowców – czy trzeba je tworzyć?
- nieuzasadnione postoje kierowców – jak pominąć je przy rozliczaniu czasu pracy
- rodzaje aktywności kierowcy zaliczane do czasu pracy
- przykłady prawidłowego rozliczenia kierowcy w oparciu o zapisy tachografu
- porównanie wysokości wypłaty wraz z dodatkami dla kierowcy zatrudnionego w różnych systemach czasu pracy i różnych długościach okresu rozliczeniowego przy tej samej ilości pracy
- indywidualny rozkład czasu pracy dla kierowcy - istota, korzyści, wprowadzenie w firmie
- wprowadzanie dłuższych okresów rozliczeniowych czasu pracy z zachowaniem wymogów formalnych
- najczęstsze i najbardziej kosztowne błędy przy rozliczaniu czasu pracy kierowców

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW Z POZA UNII EUROPEJSKIEJ

- procedura zatrudniania obcokrajowców
- wymagane dokumenty
- zmiany w przepisach po 01.01.2017r.
Organizator:Kancelaria Transportowa KOBEN Sp. z o.o.
Link:Więcej