Duże Zmiany w Taryfie Celnej 2017 i Aktualności Celne na 2017 rok.

Rozpoczęcie:Piątek, 27 stycznia 2017 r.
Miejsce:WROCŁAW, Hotel Europejski Wrocław, ul. Piłsudskiego 88
Województwo:dolnośląskie
Prowadzący: długoletni stały współpracownik ATL, pracownik Pionu Celnego Ministerstwa Finansów (wcześniej główny specjalista w GUC). Szkolenia prowadzi od początku lat dziewięćdziesiątych. W tym czasie przeszkolił kilka tysięcy osób. Z racji zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji, aktywnie uczestniczy we wdrażaniu dyrektyw UE i opracowywaniu zmian w Prawie Celnym, przez co wiedza, jaką przekazuje jest jak najbardziej aktualna. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za kompetencje, profesjonalizm, elastyczność, umiejętności dydaktycznego przekazu.

Cel szkolenia: Aktualizacja wiedzy, niezbędna do prowadzenia spraw celnych w 2017 roku.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. NOWA WSPÓLNA TARYFA CELNA NA 2017 ROK – WAŻNY ELEMENT DO KALKULACJI.
- Bardzo duże zmiany w Systemie Zharmonizowanym (HS-2017) przeniesione na grunt Systemu CN i TARIC – wejście w życie 1 stycznia 2017 r.
- Nowe Rozporządzenie Komisji (WE) – Wspólna Taryfa na 2017 r.
- Nowe tablice korelacyjne 2016 na 2017.
- Nowe kontyngenty taryfowe na 2017 r. System TQS -zarządzanie kontyngentami celnymi.
- Wiążąca Informacja Taryfowa WIT – nowy system Ebti.

2. NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WPROWADZENIA NOWEGO UKC.
- Wpis do rejestru – dawna procedura uproszczona - jedno pozwolenie na terenie całego kraju.
- Nowe korzyści tylko dla posiadaczy statusu AEO.
- Odprawa scentralizowana wewnątrz kraju oraz na terenie UE.
- Procedury specjalne – nowe regulacje.
- Udzielenie pozwolenia na „samoobsługę celną” – nowa instytucja.
- Czasowe składowanie towaru, a obowiązek objęcia towarów odpowiednią procedurą.
- Status celny towarów: - sytuacje, w których wymagane jest potwierdzenie unijnego statusu towarów (T2L–zmiany).
- Zmiany dostosowujące ustawę Prawo celne do UKC.

3. ZMIANY W SYSTEMIE OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ CELNYCH.
- Korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) i usługi e- Klient.
- System AES/ECS (eksport) – procedura wywozu.
- System AIS/IMPORT - wygaszanie systemu CELINA i dotychczasowego ICS - dopuszczenie towarów do swobodnego obrotu.
- System finansowo-księgowy ZEFIR2 - centralizacja rozliczeń.

4. NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU INTRASTAT.
- Nowe rozporządzenie MF w sprawie zgłoszeń INTRASTAT.
- Zmiany w Instrukcji wypełniania zgłoszeń INTRASTAT.
- Zgłoszenia tyko w formie elektronicznej w pliku XML.
- Uregulowania prawne systemu INTRASTAT na 2017 r.
- Wartość fakturowa i statystyczna.
- Reklamacje, naprawy, uszlachetnienia.
- Praktyczne rady i przykłady różnych transakcji.

5. PRZEGLĄD STOSOWANIA REGUŁ POCHODZENIA – AKTUALNOŚCI I ZMIANY NA 2017 ROK.
- Pochodzenie niepreferencyjne – stosowanie uniwersalnego świadectwa na nowych zasadach.
- Umowy o strefach wolnego handlu – świadectwa przewozowe EUR.1, EUR-MED i deklaracje na fakturze.
- WE-Turcja – nowe wytyczne w stosowanie świadectw A.TR.
- Generalny System Preferencji – świadectwa Form A – nowy system REX - od 1 stycznia 2017 r.
- nowy dokument - oświadczenie o pochodzeniu.
- Nowe umowy o strefach wolnego handlu z EU (z Kanadą, USA, Singapurem, Japonią itp.)
- Status celny towaru – nowe regulacje.
- Zmiany w deklaracjach dostawców – stosowanie INF-4.

6. ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10.00 – 16.00

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNIESIE 690 zł. netto + 23% VAT i obejmie: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia (szkolenie prowadzone przez cenionego specjalistę, komfortowe sale szkoleniowe), uczestnictwo w szkoleniu, obszerne materiały szkoleniowe (100 stron + płyta CD), zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe. Cena po okresie promocji: 790 zł. netto +23% VAT.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA GRUP JUŻ OD 5 OSÓB – JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI REALIZACJĄ TEGO SZKOLENIA W SWOJEJ FIRMIE PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY: 22 853 35 23, TEL. KOM.: 607 573 053 LUB E-MAIL: atl@atl.edu.pl
Organizator:ATL “Achievement Through Learning” Sp. z o.o.
02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 14/14
tel.: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053, faks: 22 247 21 83,
http://www.atl.edu.pl/
Link:Więcej