Umowa o pracę kierowcy międzynarodowego!!!
ID: 88735

"1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:
a, rodzaj umówionej pracy: kierowca
b, miejsce wykonywania pracy: Ustroń
c, wymiar czasu pracy: 1/1 etat
d, wynagrodzenie: minimalne wynagrodzenie w gospodarce
e, wymiar Pani urlopu wypoczynkowego uwzględniający wykształcenie oraz poprzednie okresy zatrudnienia wynosi 20 rocznie. Urlop na żądanie wymaga zgłoszenia przełożonemu przed jego rozpoczęciem

2. Inne warunki zatrudnienia
a, Obowiązuje Pana 8-godzinna norma dobowa i przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w okresie rozliczeniowym wynoszącym 1 miesiąc
b, Praca odbywa się w godzinach od 7-15
c, Do czasu pracy wlicza się przerwę 15 minutową na spożycie posiłku
d, Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się 10-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolny od pracy wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
e, Wynagrodzenie wypłacane będzie do rąk własnych pracownika, chyba, że pracownik wyrazi zgodę na dokonanie wypłaty na jego konto lub do rąk osoby upoważnionej przez pracownika
f, Potwierdzenie obecności w pracy własnoręcznym podpisem na liście obecności lub zgłoszenie poprzez dostępne środki łączności ( telefon, fax), jeśli zatrudniony jest poza miejscem siedziby fir
g, Usprawiedliwienie nieobecności w pracy może być dokonane poprzez dostępne środki łączności (telefon, fax) osobiście lub przez osobę upoważnioną
h, Na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2002r. Dz. U. 02. 135. 1146. art. 5 pkt 3 nie będzie wypłacane świadczenie urlopowe
i, Pracodawca nie sporządza planu urlopów a dni udzielenia urlopu będą uzgadniane z pracownikiem
j, Umowa na czas określony zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy może być rozwiązana przez strony za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia"

CO MYŚLĄ KIEROWCY O TAKIEJ UMOWIE? MOŻE JAKIŚ PRAWNIK SIĘ WYPOWIE!!!

~Jorguś64
*.157.175.78

Posty (34)

~xyz
2011-03-19 18:27:07
zzx - co jest wg Ciebie niezgodne z prawem? ja na szybko tylko nie jestem pewien wymiaru urlopu - nie wiem czy jest taki: 20 dni. kojarzę 26 i 21 dni w zależności od ogólnego stażu pracy. a nie chce mi się szukać. pozostałe zapisy są zgodne z prawem... ale niezgodne ze zdrowym rozsądkiem.
~xyz
2011-03-19 18:28:00
sorry - już sprawdziłem. jest rzeczywiście 20 lub 26 dni.
~zzx
2011-03-19 18:29:13
tu chyba jak raz nie ma znaczenie na jakie stanowisko jest ta umowa.
ogólnie jest do bani.
myślę że założyciel chce kogos zatrudnić i kombinuje jak to zrbić by nie umoczyć a w przypadku takiej umowy moczy artystycznie.
BMW335xd
2011-03-19 18:31:02
o zesz ty w mo*de jak to jest umowa o prace dla kierowcy miedzynarodowego, to bym jej nie podpisal, smieszne
amatorzy
2011-03-19 18:33:09
Lotos,
otóż racji nie masz.
Prawnikiem jest tu inna z członkiń ZBOWID-u, niestety wszystkie piszą podobny bełkot, także konkretnie Cie nie wskażę,
po prostu ich nie odróżniam.
Rudella, natomiast jest czymś w rodzaju "światła w tunelu" dla błądzących, taka wszechwiedząca i mądralińska.
Ese natomiast, to gość książka. Wszędzie był, wszystko widział i wszystko wie,...

1

~xyz
2011-03-19 18:33:47
zzx - taka umowa jest w 100% zgodna z przepisami. i 90% umów o pracę na stacjonarnym stanowisku w rzeczywistym wymiarze 8h dziennie - tak właśnie wygląda. i w sumie nie trzeba nic więcej.

ale w transporcie miedzynarodowym należy koniecznie uregulować kwestie systemu czasu pracy, warunków rozliczania podróży służbowych, dopuszczalnej ilości nadgodzin. w przeciwnym razie umowa pozostaje ważna, ale stosuje się podstawowe regulacje prane: diety jak dla budżetówki, podstawowy system czasu pracy i ograniczenie nadgodzin do ilości z KP, a nie z ustawy o czasie pracy kierowców. do tego warto w umowie ustalić kwestie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie (chyba że szef robi to w osobnej umowie)

czyli ww umowa jest zgodna z prawem, ale nieracjonalna.
~xyz
2011-03-19 18:36:43
jest jedna usterka prawna (która nie powoduje nieważności). punkt:
"d, wynagrodzenie: minimalne wynagrodzenie w gospodarce"
powinie n być uzupełniony o:
"które na dzień zawarcia umowy wynosi: xxxx, xx zł brutto"
pracownik powinien być explicite powiadomiony o warunkach pracy, a nie tylko poinformowany gdzie może je sobie sprawdzić.
amatorzy
2011-03-19 18:37:09
xyz, a jak zamiarujesz ustalić kwestię odpowiedzialności materialnej w umowie???
~zzx
2011-03-19 18:37:23
pkt a, - okress rozliczeniowy
pkt c, - przerwa niezgodna z innymi przepisami minimum 30 minut po max. 6 godzinach pracy
pkt i, - w firmie musi byc plan urlopów
jeżeli jest to umowa na czas określony to musi być podany termin obowiązywania.
nie mam dziś możliwości zapytania ale w poniedziałek spec od prawa pracy może powiedzieć czy wszystko jest ok.
ja bym takiej umowy nie podpisał jako pracodawca ani jako pracownik.
~xyz
2011-03-19 18:42:53
zzx
pkt a - okres 1 miesiąc jest całkowicie dopuszczalny. dłuższy wymaga uzasadnienia (max 4 miesiące)
pkt c - jeśli to jest kierowca DMC poniżej 3, 5t - obowiązuje jedynie 15min z KP, jeśli duże auto to 30 min przerwy jest obowiązkowe, ale nie całe 30 min musi być zaliczane do czasu pracy - nadwyżka ponad 15 min jest dyżurem.
pkt i - plan urlopów w firmach powyżej 20 pracowników (albo 25 - nie jestem pewien)
okresu obowiązywania umowy w ogóle nie podano - zakładam że jest w innym fragmencie umowy. nie podano nawet od kiedy pracownik jest zatrudniony
~xyz
2011-03-19 18:48:49
zzx

ustawa o czasie pracy kierowców:
art 6 ust 3
3. Do czasu pracy kierowcy wlicza się przerwę w pracy trwającą 15 minut, którą pracodawca jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin.

art 9 ust 2
2. Do czasu dyżuru zalicza się przerwy przeznaczone na odpoczynek, o których mowa w art. 13.

art 13
1. Po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin, oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 godzin. Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie.
2. Przerwy, o których mowa w ust. 1, ulegają skróceniu o przerwę w pracy trwającą 15 minut, którą pracodawca jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin.

czyli do czasu pracy wlicza się jedynie "kodeksowe" 15 min
~xyz
2011-03-19 18:51:10
zzx - Kodeks Pracy art 129

Art. 129. § 1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w
przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4
miesięcy, z zastrzeżeniem § 2 oraz art. 135-138, 143 i 144.
~xyz
2011-03-19 18:52:16
zzx - ustawa o CPK art art 15 ust 3-5

3. Okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 1 miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy.
5. Przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 4 miesięcy.
~xyz
2011-03-19 18:57:49
Kodeks pracy art 163

§ 1. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła
na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa.
W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis §
1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

czyli z pamięci pomyliłem kryterium pozwalającego na niesporządzanie planu urlopów. ale jak widać z powyższego przepisu jest to prawnie dopuszczalne w 90% firm transportowych.
~zzx
2011-03-19 19:00:18
tak jak pisałem odkładam z czystej ciekawości sprawe do poniedziałku,
czy widziałeś by tak sporządzona umowa w przypadku kierowcy międzynarodowego była przestrzegana? fizycznie i technicznie jest to niemożliwe.
~xyz
2011-03-19 19:05:09
zzx - mam nadzieję że rozwiałem Twoje wątpliwości.

powtórzę - tak mniej więcej wygląda większość umów na stacjonarnych stanowiskach. i wbrew pozorom jest to całkiem przyzwoita umowa. PIP nie może się niczego doczepić. dla pracownika biurowego pracującego na jedną zmianę - powiedziałbym nawet że jest świetna, bo prosta. przy pracownikach fizycznych już bym uzupełnił o kwestie odzieży roboczej i jej prania, środki czystości. przy pracy zmianowej - koniecznie ustalenie systemu czasu pracy. przy pracy bez bezpośredniego nadzoru - czas pracy zadaniowy. przy powierzeniu majątku z jego wyprowadzaniem poza firmę (np. właśnie kierowca) - koniecznie ustalenie zakresu odpowiedzialności materialnej. przy pracy w delegacjach (kierowca miedzynarodowy) - diety, ryczałty, miejsce do spania, system czasu pracy itp.

dlatego - umowa jet prawnie OK. ale pracodawcy przydałaby się porada, chyba że stać go na nieefektywne wykorzystanie środków transportu i płacenie maksymalnych diet i ryczałtów za pracę 2h dziennie.
~xyz
2011-03-19 19:07:26
zzx - taką umowę oczywiście można przestrzegać. kierowca rano wstaje, zgłasza gotowość do pracy o 7:00 i do 15:00 wykonuje polecenia szefa. o 15:00 zgłasza zakończenie pracy. a czy w tym czasie przejedzie 600km, czy 20km - to już problem głupiego szefa.

ale prawnie wszystko jest OK
Jorguś64
2011-03-19 19:22:05
do zzx- jestem kierowca od 16 lat, nigdy nie dostałem takiej umowy o pracę. pracodawca za okres 3 tyg za granicą zapłacił mi 600zł, żadnych diet i noclegów
~zzx
2011-03-19 19:27:28
do Jorguś64:
to do mnie masz pretensję że pracodawca daje ci słabą umowę do podpisania a ty na to sie godzisz?
nie bardzo rozumiem czemu masz do mnie pretensję przecież napisałem że nie podpisał bym takiej umowy.
~xyz
2011-03-19 19:28:36
jorguś - jeśli to jest cała umowa (plus nagłówek z podanym okresem zatrudnienia) - to masz diety jak w banku. i szanse (ale nie pewność) na ryczałt za noclegi. jeśli jeździłeś pomiędzy 15:00 a 7:00 - także wynagrodzenie za nadgodziny i ewentualny dodatek za godziny nocne (21:00 do 7:00). jeśli masz tarcze, albo jeździłeś poniżej 3, 5t DMC, a szef nie prowadził ewidencji czasu pracy - to twoje własne notatki o rozpoczęciu i zakończeniu pracy każdego dnia będą bardzo mocnym dowodem w sądzie pracy.
~grzestato
2011-03-19 19:30:00
Nasuwa się pytanie: co będzie, jeśli skomunikujemy m-c jazdy (wskazania tacho) z tymi zapisami, co zrobi sef, jeśli pracownik będzie dochodził zapłaty za godziny przepracowane ponad to, co jest w umowie?
~xyz
2011-03-19 19:31:10
zzx - ta umowa jest bardzo korzystna dla pracownika. bo daje mu niemal nieograniczone możliwości dochodzenia maksymalnych diet, duze szanse na ryczałty za spanie w kabinie, gwarantowane zaliczenie do czasu pracy 8h dziennie (nawet na stojąco) plus dużo nadgodzin. i zero odpowiedzialności za "nieumyślne" straty w pojeździe, paliwie, wyposażeniu, ładunku.

dlatego twierdziłem, że to szef potrzebuje pomocy prawnej.
~xyz
2011-03-19 19:33:24
tacy są polscy psiewoźnicy. zlecenia od spedycji przeczytać nie potrafią. umowy o pracę z kierowców napisać nie potrafią (tylko kopiują z internetu typową umowę dla pracownika biurowego). a potem płacz na forum, że spedycja i kierowca to zorganizowana grupa przestępcza, która okrada biednego psiewoźnika.
~Jorguś64
2011-03-19 20:40:55
jeżdziłem dużą ciężarówką na kartę i wszystko jest udokumentowane, a sprawa toczy sie w sądzie od listopada 2009 r. i ciągle cos donoszę. podpowiedzcie mi jak mam obliczyć odsetki, godz. nocne i nadgodziny.
~xyz
2011-03-19 20:47:06
weź prawnika. odsetki policzy komornik na podstawie wyroku z klauzulą. ty tylko wnioskujesz o należność x zł z odsetkami ustawowymi od dnia y. nie musisz ich liczyć. nocne i nadgodziny policzy prawnik.
~````
2011-03-19 20:47:13
TO PODPISUJE TYLKO IDIOTA BEZ SZKOŁY TO ZNACZY KIEROWCA BURAK
~MARCIN
2011-06-09 10:31:02
Wiatam wszystkich!

Planu ję zatrudnić kierowcę na busa do 3, 5 DMC. Jest mi potrzebna pomoc, a nawet umowa jakby ktoś jakąś miał.
Prosiłbym o pomoc na maila: marcin_bys@wp. pl.
~Marta
2011-09-19 09:35:59
czy ktoś mógłby mi przesłać przykładową umowę (poprawną) na maila Marta_130287@wp. pl. Mój mąż szuka pracy jako kierowca i na pewno mu się to przyda. Dzięki i pozdrawiam
~3, 5T
2017-02-09 08:06:18
Jestem kierowca busa do 3, 5T czy jest umowa o pracę w której uwzględnia się że np nie chce aby szef płacił mi nadgodziny i diety? Bo poprostu nie chce. Ale mniejsza z tym czy wgl jest coś takiego? Proszę o maila. adaska252@o2. pl
~Jarek
2017-11-28 23:54:10
Umowa o pracę powinna zawierać przede wszystkim określenie stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą, a także obowiązki, jakie ma wobec pracownika pracodawca. Często ludzie zastanawiają się co powinna zawierać umowa o pracę- sporo informacji znalazłam na ://www. przegladprawny. pl/umowa-o-prace-co- powinna-zawierac-zeb y-pracownik-czul-sie -bezpieczny/
REKLAMA
Odpowiedzialność

Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych tutaj ofert, postów i wątków. Osoby zamieszczające treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Powyższy adres IP będzie przekazany uprawnionym organom Państwa w przypadku naruszenia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do nie publikowania jakichkolwiek treści bez podania przyczyny.

Twój adres IP: 54.234.0.2

Dodaj
Anuluj

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2018
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Kierowca do zabrania - Potrzebujesz się dostać do auta? A może masz wolne miejsce i możesz podrzucić drugiego kierowcę gdzieś na Twojej trasie?
Kierowca Do Zabrania

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce