usuniecie danych z elektronicznej karty kierowcy
ID: 75871

Witam czy da sie w jaki kolwiek sposob usunac dane z kart kierowcy?? mam pewien problem przekroczylem czas pracy i to sporo przez nieuwage: ( jest jaki kolwiek sposob?? bardzo prosze o pomoc!!! dolbudzik@tlen. pl


PILNE!!!

~Kierowca
*.adsl.inetia.pl

Posty (34)

~gral
2011-10-09 19:49:19
a o których mostkach mówisz
~eljurek
2011-11-13 20:55:42
W jaki sposób kierowca może uniknąć mandatu oraz kary za wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu oraz skrócenie odpoczynków i przerw?
Poniższe opracowanie może mieć szczególne znaczenie dla kierowców, na których od 29 listopada 2008 roku za przekroczenia norm wynikających z rozporządzenia 561/2006/WE organ kontrolujący może nałożyć mandat. Przewoźnicy oraz kierowcy skarżą się, że organy kontrolne nakładają w trakcie kontroli na drodze kary za drobne przekroczenia norm czasu prowadzenia pojazdów, odpoczynków i przerw a tym czasem kierowcy nie mają żadnego wpływu na powstanie wielu z tych przekroczeń. Należy sobie więc odpowiedzieć na pytanie: czy kierowca i przewoźnik jest bezbronny w takiej sytuacji?
Wręcz przeciwnie. Jeszcze nigdy przewoźnicy i kierowcy nie mieli w swoim „ arsenale przepisów” tak liberalnego ustawodawstwa zwalniającego z odpowiedzialności za przekroczenia norm jak obecnie !
Wszelkie narzekania kierowców i przewoźników na nieżyciowe i zbyt restrykcyjne prawo w tym zakresie są całkowicie nieuzasadnione i świadczą o braku należytej znajomości przepisów.
Ustawodawca przewidział (co najmniej) cztery przepisy zwalniające kierowcę i przewoźnika z kary:
• po pierwsze jest to art 12/561/2006/WE,
• po drugie art 92a ust 4 ustawy o transporcie drogowym,
• po trzecie art 9 umowy AETR,
• po czwarte art 93 ust 7 ustawy o transporcie drogowym.
Warto pamiętać, że wystarczy aby kierowca znał te 4 przepisy i umiejętnie je stosował a organ kontrolny będzie mógł w bardzo ograniczonym zakresie nakładać kary na kierowcę oraz przewoźnika.
W ramach niniejszej publikacji postaram się nauczyć kierowców oraz właściciela i firm transportowych jak umiejętnie oraz „ lege artis” unikać odpowiedzialności za przekroczenia powołując się na art 12 rozporządzenia 561/2006/WE.
Po pierwsze należy pamiętać, że art 12 rozporządzenia 561 z 2006 roku znajduje zastosowanie wyłącznie do transportu wykonywanego na terenie całej UE oraz EOG. Kierowcy wykonujący przewozy poza terytorium Unii Europejskiej muszą powołać się odmienny przepis.
Po drugie kierowca musi wiedzieć, że art 12/561/2006/WE zwalnia z wyłącznie z odpowiedzialności w przypadku:
• skrócenia minimalnego okresu przerw,
• skrócenia minimalnego okresu odpoczynków oraz
• wydłużenia maksymalnego okresu prowadzenia pojazdu.
Kierowcy oraz przewoźnicy a szczególnie pracownicy spedycji oraz ekspedytury muszą także wiedzieć z czego ten przepis nie zwalnia?
Otóż wbrew przekonaniu niektórych kierowców nie zwalnia on z kar nakładanych za nieprawidłowości w dokumentach czyli nie zwalnia z nieprawidłowo wypełnionych wykresówek, źle zalogowanych kart kierowcy w tachografach cyfrowych oraz źle wypełnionych zaświadczeń i świadectw działalności itp.
Po trzecie kierowca musi dokładnie wiedzieć w jaki sposób musi się zachować aby powołanie się na art 12 /561/2006/WE było skuteczne? Należy pamiętać, że kierowca musi koniecznie dopełnić ściśle określonej procedury:
1) kierowca musi dokonać na rewersie wykresówki lub wydruku z tachografu cyfrowego odręcznego zapisu o treści z której wynika, że:
a) naruszenie powstało w celu dotarcia do odpowiedniego miejsca postoju,
b) naruszenie powstało dla zabezpieczenia mienia, pojazdu lub osób,
c) naruszenie powstało z przyczyny... np. : korka drogowego, lub złych warunków drogowych, lub braku miejsca na parkingu. Kierowca zawsze musi podać przyczynę powstania naruszenia !
Bardzo ważne że wszystkie te informacje kierowca musi wpisać jednocześnie jeśli chce uniknąć kary.
Zachodzi jednak praktyczne pytanie: jakie miejsce postoju można uznać za „ odpowiednie” oraz kto decyduje jakie miejsce jest „ odpowiednie”?
Z przepisu jasno wynika że to kierowca decyduje o tym które jego zdaniem miejsce postoju jest odpowiednie.
Przykładowo:
R 26; W przewozie rzeczy nie ma zapewne bardziej odpowiedniego miejsca postoju niż miejsce docelowe załadunku i rozładunku towaru lub miejsce w którym znajduje się baza firmy.
• W przewozach autokarowych okazjonalnych osób zapewne nie ma bardziej odpowiedniego miejsca postoju niż miejscowość w której znajduje się hotel do którego dowozimy klientów.
• Na liniach regularnych powyżej 50 km w przewozach osób nie ma bardziej odpowiedniego miejsca niże miejsce poszczególnych przystanków.
Nasuwa się więc kolejne praktyczne pytanie: Czy n a j b l i ż s z y parking ZAWSZE będzie „ odpowiednim” miejscem postoju?
Otóż nie koniecznie. Odpowiednim miejscem postoju wcale nie musi być najbliższy parking ponieważ zdaniem kierowcy nie musi on spełniać szeregu warunków (np. : może nie być wystarczająco bezpieczny) a to kierowca decyduje czy jego zdaniem miejsce jest „ odpowiednie” do odpoczynku.
Po czwarte: W praktyce kierowcy często w trakcie kontroli na drodze spotykają się z tezą niektórych przedstawicieli organów kontrolnych, że na art. 12 kierowca może się powołać „ WYJĄTKOWO”.
Zachodzi więc kolejne uzasadnione pytanie: Czy art 12/561/2006/WE faktycznie można stosować wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych?
Należy tu zaznaczyć, że organy kontrolne wydając decyzje administracyjne wielokrotnie zajmowały stanowisko, że art 12/561/2006 roku jest przepisem do stosowania w sytuacjach wyjątkowych.
Moim zdaniem nic bardziej mylnego – dlaczego?
Ponieważ organy kontrolne analizując ten przepis muszą w pierwszej kolejności oprzeć się na wykładni literalnej – czyli – muszą oprzeć się tylko na „ suchej” treści przepisu i nie mogą pozwolić sobie na żądną nadinterpretację.
Tym czasem ustawodawca w art 12/561/2006/WE wcale nie napisał że przepis ten można stosować wyłącznie w drodze wyjątku.
Jest to jawna nadinterpretacja organów kontrolnych na niekorzyść przewoźników i kierowców. Nie istnieje zapis zakazujący stosowania art 12 codziennie.
Zachodzi więc kolejne uzasadnione pytanie: Ile razy w tygodniu można powołać się na art 12/561/2006/WE?
Należy pamiętać, że art 12/561/2006/WE nie tylko nie określił ile razy w tygodniu można przekroczyć obowiązujące normy ale także nie określił jak długo może trwać takie przekroczenie.
Przykładowo:
Gdy kierowca prowadził pojazd np. : o 2 godziny za długo to ewentualny zarzut organu kontrolnego, że nie można w takim przypadku powołać się na art 12/561/2006/WE jest nieprawdziwy bo nie wynika z wykładni literalnej tego przepisu.
Zalecam jednak kierowcom w tym miejscu zastosowanie umiaru, który przydatny jest we wszystkich obszarach życia. Trudno bowiem spodziewać się że organ kontrolny uzna powołanie się przez kierowcę na art 12/561/2006/WE jeśli kierowca przykładowo wydłuży okres prowadzenia np. : o 100%.
Dlaczego?
Poniewa ż podstawowym warunkiem powołania się na art 12 przedmiotowego Rozporządzenia jest „ nie zagrażanie bezpieczeństwu w ruchu drogowym” a trudno uznać że kierowca, który prowadził pojazd o 4 godziny za długo jest wypoczęty i nie zagraża bezpieczeństwu.
Po piąte: Należy teraz wyjaśnić w którym momencie przewoźnik musi powołać się na art 12? Czy ma to zrobić na drodze w trakcie jazdy czy po powrocie np. : do bazy firmy?
Otóż, art 12 mówi, że kierowca dokonuje takiego zapisu najpóźniej po dotarciu do miejsca „ pozwalającego na postój”.
Ja osobiście rozumiem ten zapis w ten sposób, że kierowca powinien powołać się na art 12 najszybciej jak się da ponieważ ustawodawca użył odmiennych określeń i w jednym miejscu mówi o „ odpowiednim” miejscu postoju a w drugim miejscu mówi o „ miejscu pozwalającym na postój”. Określenia te nie są tożsame i należy założyć, że ustawodawca świadomie je rozróżnił.
Moim zdaniem kierowca widząc, że okres prowadzenia pojazdu ulegnie wydłużeniu powinien zatrzymać się jak najszybciej na dowolnym miejscu pozwalającym nawet na chwilowy postój i opisać rewers dokumentu w sposób, który został powyżej opisany.
Po szóste: Należy zauważyć, że kierowcy wykonują transport także poza granicami kraju a opisu dokonują w języku polskim. Jak więc w praktyce mają wytłumaczyć organowi kontrolnemu jaką treść nosi zapis na rewersie wykresówki?
W celu uniknięcia kłopotów z komunikacją zalecamy kierowcom aby nad tekstem o którym mówiliśmy powyżej znajdował się następujący zapis: art 12/561/2006/WE. Będzie to znak rozpoznawalny dla każdego kontrolera w Europie.
Źródłem art 12 jest Rozporządzenie 561/2006/WE czyli PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY i zgodnie z zasadą supremacji prawa Wspólnotowego nad krajowym będzie ono miło zastosowanie bez względu na wewnętrzne uregulowania dowolnego kraju członkowskiego.
Jasno określił to art 249 Traktatu Europejskiego.
Podsumowując przedmiotowe zagadnienie Proszę Pamiętać, że jeśli kierowca nie powoła się na art 12 i nie umieści natychmiast stosownego opisu to po nałożeniu kary lub po kontroli nie będzie już mógł skorzystać z dobrodziejstwa tego przepisu. Przepis będzie skuteczny tylko pod warunkiem, że kierowca powoła się na niego zanim zostanie zatrzymany do konroli
za kancelarią, Viggen ""

1

~eljurek
2011-11-13 20:58:14
informacja pochodzi z w/w kancelarii prawnej !! (Viggen ) !!
scaniadriver
2011-11-13 21:19:48
tarczki to sie wyrzucało a teraz karta trudniej rzucić bo żal chociaż ładniej by poleciala i dalej

1

~Dezerter
2012-02-14 19:45:26
Panowie. mam problem.. jak wyrobic karte elektryczną (nie wiem czy dobrze mówie) chodzi mi o to co weszło zamiast tachografu coś takiego.
~osa
2012-02-14 20:10:02
katę elektryczną jak chcesz kolego wyrobić to się machnij jak najszybciej do najbliższego zakładu energetycznego.
~Dezerter
2012-02-15 22:01:49
jeżeli mówie źle to zdaje sobie sprawe z tego, że widzisz co jest w nawiasie napisane. .
~zarobiony
2012-02-15 22:20:02
://truckfocus. pl/media/_old/artdod atki/114406991744311 f1de9da9. pdf
pierwszy adres z google, jest tego sporo mozesz sam poszukac.
~zarobiony
2012-02-15 22:20:57
usun spacje jak bedziesz kopiował adres :)
~Gremlin
2012-11-20 15:26:12
Witam mam pytanie czy wystarczy na wydruku opisac ze brak zjazdu na parking? Czy również trzeba z ustawa to opisa?c
~długi
2012-11-20 15:58:05
Gremlin a co to za parking że nie ma na niego wjazdu?a tak na serio to opisz zawsze z paragrafem
~Kierowca
2013-01-14 20:25:46
Haker jak możesz to sie odezwij do mnie wtom@onet. pl
Przemo-Atego
2013-03-15 14:21:49
Panowie. Nie ma sensu usuwanie danych z karty kierowcy. Jak wiedzie ITD do firmy i znajdzie nieudokumentowane przebiegi pojazdu to firma zapłaci karę a potem kierowcy po premii pojadą.
Przemo-Atego
2013-03-15 14:27:12
A swoją drogą wyrzucanie tarczek też nie ma sensu.

1

~Hary
2013-04-28 17:43:52
co ja o tym myślę?
jaja jakieś tu wypisują
kabaret poprostu
~kkkk
2013-06-30 12:42:37
witam gdzie mogę czytać kartę do tachografu bo jeździłem na niej po tem zmienili na tarczki a teraz znowu karta
gasipies
2013-06-30 14:23:50
kkkk, z kąd ty się wziąłeś???włóż kartę do bankomatu. i gdzie znalazłeś pracodawcę???

-1

~realny
2015-04-01 17:36:40
gruszka lub wywrotka wozy nawet z 2012 imaja a nalogi tacha mozna mozna
~Gilu
2017-10-12 08:21:18
czy można zmienić lub wykasować dane z tachografu elektronicznego
Leeon
2017-10-12 09:10:38
Gilu - jesteś z firmy Pana J. (chłodnie)?
Jeździliście na zajmą ej karcie Anglika?
Jeden z was już pierdzi w psiaki w UK?

Nie da się. Na szczęście. ; -)

1

Leeon
2017-10-12 09:11:54
Jeździliście na zajumanej karcie Anglika? *
~Ktosik
2017-10-12 10:06:15
Oczywiście że się da
~FHU Electro-nix
2017-10-16 13:51:19
Posiadam w sprzedaży program do edytowania danych zapisanych na karcie.
Pobierasz dane z karty edytujesz i ponownie zapisujesz do karty.
Można korygować prędkość, czas pracy, czas odpoczynku.
Żadna kontrola tego nie wykryje !!!
Cena promocyjna 2000 netto (wystawiam fakturę Vat)

Da każdego zakupionego zestawu dodaje paczkę prezerwatyw bo pewnie nie jeden dałby się wy-ru-chać na takie ogłoszenie...
~wie is das gehalt
2017-10-16 14:03:00
DO eljurek

Miałem kontrole w Czechach
KROKODYL POWIEDZIAŁ MI ŻE OPISANE WYDRUKI Z TACHO GO NIE INTRESUJĄ
~Dex
2017-10-16 19:47:22
Wloz do mikrofali na 3min pomaga!
Leeon
2017-10-17 03:25:13
Dex - Twój patent jest dobry, ale nie tym razem.
Ci co pytali o karty, już pewnie mają nowe, parę lat minęło.
Gilu pytał o usunięcie danych z tachografu (podejrzewam że z wielu), a to jest problem. W mikroweli - tylko się karty resetuje, z tego co wiem to tachografy trza inaczej. Kolega mówił że jak kilka włożyć do betoniarki i kręcić przez godzinę w przeciwną stronę do ruchu zegara, to wtedy się zresetują. Ale ja mu nie wierzę bo to cygan. Prędzej dwa magnesy przyłożyć (jeden swój, jeden od kumpla), to powinno pomóc.

P. S.
Jak ktoś znajdzie pewny patent, to niech się podzieli. OK? ; -)
~Borsuk183
2017-10-17 14:09:32
Było też coś o podpięciu pod 380V na 20 sekund ale nie wiem czy zadziała na VDO ; )
visitors
2017-10-17 14:13:10
Jeśli chodzi o Siemensa to wystarczy przy wyłączonym zapłonie wyciągnąć na kilkanaście sekund baterie z tacha.

Resetuje się podobnie jak komp w aucie
~Kier
2017-10-17 14:57:51
KUR. WA CO ZA MATOLY STALI SIE DZISIAJ KIEROWCAMI. WSZEDZIE TYLKO TEMATY KOMNINACJI. NORMALNY CZLOWIEK IDZIE NA OSIEM GODZIN DO PRACY I MA CZAS NA WSZYSTKO. A WAM JUZ TAK SIEDZENIE W BUDZIE MOZGI WYPALILO ZE NIE MACIE ZADNEGO INNEGO CELU W ZYCIU JAK KOMBINACJE Z TACHEM. POZNIEJ KRZYCZYCIE JAK TO JEST ŹLE W TRANSPORCIE. SR. AM NA TAKICH MATOLOW I ZYCZE WAM ZEBY KIEDYS BYL EYPADEK ZA CO PONIESIECIE KONSEKWENCJE.
~...
2017-10-17 15:21:26
praca zawód hobby pasja marzenia
REKLAMA
Odpowiedzialność

Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych tutaj ofert, postów i wątków. Osoby zamieszczające treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Powyższy adres IP będzie przekazany uprawnionym organom Państwa w przypadku naruszenia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do nie publikowania jakichkolwiek treści bez podania przyczyny.

Twój adres IP: 107.22.2.109

Dodaj
Anuluj

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2018
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Kierowca do zabrania - Potrzebujesz się dostać do auta? A może masz wolne miejsce i możesz podrzucić drugiego kierowcę gdzieś na Twojej trasie?
Kierowca Do Zabrania

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce